Polityka Prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej (https://pretium-wyceny.pl/) powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą istotną, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikom prawa, oraz nasze obowiązki jako Administratora tych danych osobowych.

 

 

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabriela Pietras – Muszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi Gabriela Pietras-Muszyńska, adres wykonywanej działalności gospodarczej: Jenkowice 44E, 56-400 Oleśnica, posiadająca numer NIP: 9111864688 oraz REGON: 021405551 (dalej: Administrator). W przypadku jakichkolwiek pytań mogą się z nami Państwo skontaktować listownie (na adres wskazany powyżej), lub mailowo pod adresem: gabriela.muszynska@pretiumsa.pl

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

 Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

W momencie zebrania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy mają Państwo obowiązek przekazać nam określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych. Państwa dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze jest całkowicie dobrowolne.

 

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Informacje, które Państwo nam przekazują są wykorzystywane przez nas przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy świadczonych przez nas usług, w tym przykładowo: nawiązanie kontaktu, umówienie daty spotkania, ustalenie szczegółów oferty, a w dalszej kolejności realizacji i rozliczenia zgodnie z przepisami prawa zawieranych przez nas umów. Z uwagi na powyższe najczęściej wykorzystywane przez nas dane osobowe to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące prowadzonej współpracy, skierowanych zapytań, etc.

 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami.

 

Niezależnie od powyższego zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

 1. Prawo do dostępu do danych - W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
 2. Prawo do poprawiania danych - Zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 3. Prawo do usunięcia danych - Zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - Zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Wycofanie zgody – zasadniczo nie przetwarzamy Państwa danych osobowych na podstawie zgody, ale gdyby do tego doszło – proszę pamiętać, że w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zgoda może zostać wycofana.
 6. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 W sytuacji, w której uznają Państwo, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację. Prosimy pamiętać, iż w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Jedyną sytuacją udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych jest ta, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany przepisami prawa (np. o przekazanie danych zawnioskuje policja). Możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy, by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 

 

Pliki Cookies

Informujemy też, że w czasie korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane Cookies. Pliki Cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
 4. zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, mogą Pastwo wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

 

Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy sposobu kontaktu z nami.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, rekomendujemy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.