O firmie

Firma PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi powstała z myślą o Państwa potrzebach w zakresie wycen nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem, którym kierujemy się na co dzień wykonując rzetelną pracę, jest spełnienie oczekiwań naszych Klientów na najwyższym poziomie. Na bieżąco weryfikujemy oraz analizujemy informacje dotyczące rynku nieruchomości, zarówno w Polsce jak i na świecie. W skład naszego doświadczonego zespołu wchodzą wykwalifikowani rzeczoznawcy majątkowi będący inżynierami budownictwa.

GABRIELA PIETRAS-MUSZYŃSKA
WŁAŚCICIEL

Jestem absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłam studia podyplomowe „Gospodarka – Utrzymanie – Wycena” z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2013 r. posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5594 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych głównie przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, czego dowodem są załączone zaświadczenia.

Posiadam aktualne obowiązkowe (suma gwarancyjna - 25 000 zł) oraz dobrowolne nadwyżkowe (suma gwarancyjna - 1 000 000 zł) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, w tym zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, cechuje mnie dokładność, terminowość i dbałość o jakość wykonywanych usług.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.
Gabriela Pietras-Muszyńska