WYCENA NIERUCHOMOŚCI
I RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

ZNAMY SIĘ NA RZECZY.
I KROPKA.

Zajmujemy się kompleksową wyceną mienia Klientów z różnych sektorów gospodarki zarówno do celów ubezpieczeniowych jak i do celów bankowych. Nasze wartości to wiarygodność, profesjonalizm i bezpieczeństwo.

O nas

Main Page Onas

W zakresie proponowanych przez nas usług znajdują się m.in. wycena nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, biurowych. Od wielu lat wyceniamy kluczowe w kraju przedsiębiorstwa biurowe oraz produkcyjno-magazynowe do celów ubezpieczeń majątkowych.

Z każdym Klientem budujemy indywidualne, długoterminowe relacje, stając się zaufanym oraz profesjonalnym partnerem w biznesie.

Zakres usług

W ramach naszych usług realizujemy zlecenia następujących wycen:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH

LOKALI
MIESZKALNYCH

LOKALI
USŁUGOWYCH

SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALU

INNYCH ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOSCIAMI

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI OPRACOWUJEMY DLA CELÓW:

zabezpieczenia kredytów bankowych

ubezpieczeń majątkowych

ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży

indywidualnych inwestora

CENNIK

Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie z każdym
Zleceniodawcą. Zależy on od typu, wielkości nieruchomości oraz od celu wyceny. Aby określić termin realizacji oraz koszty wyceny prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

LOKAL MIESZKALNY, LOKAL MIESZKALNY W BUDOWIE, LOKAL UŻYTKOWY, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy)
 • umowa deweloperska wraz załącznikami (jeśli dotyczy)
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy)
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością koszty napraw bieżących i konserwacji
  (jeśli dotyczy)
 • dokumentacja techniczna (opcjonalnie)

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKAMI BIUROWYMI, HANDLOWYMI, MAGAZYNAMI LUB PRZEMYSŁOWYMI

 
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • dziennik budowy gdy inwestycja nie została zakończona (do wglądu)
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie)
 • dokumentacja techniczna, tj. projekt architektoniczno-budowlany, rzut lokalu itd, potwierdzający powierzchnię użytkową budynku/lokalu lub jego inwentaryzacja
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji,
  opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowana

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • mapa zasadnicza
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA

W TYM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM W BUDOWIE

 
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany) potwierdzająca powierzchnię użytkową budynku lub jego inwentaryzacja
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • dziennik budowy (do wglądu)
 • kosztorys (opcjonalnie)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie)